GDPR

 V souvislosti s problematikou GDPR firma GRAPP CZ, s.r.o. deklaruje, že:

1) pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy (kalkulací, objednávkou).

2) tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a jsou k dispozici také externí firmě, která pro firmu GRAPP CZ, s.r.o. vede účetní agendu.

3) u pravidelných zákazníků firmy jsou tato data umístěna také v poštovních klientech příslušných zaměstnanců a v CRM systému - na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat či trvale odstranit.

4) osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále nezpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).

5) osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávájí klienti k výrobě u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.

6) na všech úrovních firma dbá o ochranu těchto údajů - přistupují k nim pouze zaměstnanci, kteří jsou v tomto ohledu instruováni a jejich přístup k nim je monitorován. Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném cloudovém prostoru.

Referent pro ochranu osobních údajů ve firmě GRAPP CZ, s.r.o. je:

Mgr. Jiří Nebeský, jiri.nebesky@grapp.cz, tel.: 608 632 377

 

24. května 2018


 • 1-MB-Domus.JPGl
  Kellys-polep-firemniho-auta.JPGl
  TipGames-Ostrava-Francouzska.JPGl
  barevny-papir.JPGl
 • igelitky-ruzne.JPGl
  loga.JPGl
  plachta-Moravia-Homes.JPGl
  potisk-reklamnich-predmetu.JPGl